Сува слива

Сувата слива има енергетска вредност од 240 kcal за 100 g и висока содржина на влакна (7g/100g). Во составот на сувата слива има висока содржина на флуор, но исто така, и на калиум и на витамин К, а претставува и извор на витамин А.

Флуорот е особено важен за забите и за коските, но исто така, има и заштитна улога за организмот, особено од бактериски инфекции.