Корења (radices) и ризоми (rhizomata)

Скоро сите подземни органи од растенијата се собираат во рана пролет или доцна во есен, при што постојат одредени правила за собирање:

  • корења од едногодишни растенија се собираат за врема на цветањето на растенијата или во есен;
  • корења од двегодишни растенија првата година се собираат во есен или во пролет, а втората година – во есен;
  • корења од повеќегодишни растенија се собираат во пролет и во есен.

Пред сушењето, корењата и другите подземни делови на лековитите растенија треба да се исчистат од земјата, да се отстранат остатоците од надземните делови, како и гнилите делови од коренот.

Доколку тие се подолги и подебели, можат да се сечат на помали и на потенки делови и потоа, така приготвени се сушат.