MEDICAL ПОЛИАЛКОХОЛЕН РАСТВОР ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈА НА РАЦЕ

  • Избалансиран состав од алкохоли со докажан, силен микробициден ефект, со нанесени 2-3 ml.
  • Дејствува во рок од 30 секунди и не ја оштетува кожата на рацете.
  • Дејствува против бактериски соеви како Staphylococcus aureus (MRSA), Mycobacterium tuberculosis, Pseudomonas aeruginosa, Еscherichia coli, Enterococcus faecalis; фунги како Candida albicans и Aspergillus niger; одредени типови вируси како Hepatitis A, B и C, HIV, Rota, Influenza virus, Herpes, SARS CoV1, SV40 и др.
  • Соодветен е за хируршка дезинфекција на рацете во медицински установи.

Не смее да се употребува за промивање на телесните празнини, на слузокожата и на очите, како и на оштетена кожа. Ако тоа се случи, веднаш темелно измијте го местото со млаз вода, а во случај на труење, веднаш побарајте лекарска помош. Medical растворот секогаш чувајте ги вон дофат на деца а заради испарувањето на алкохолите, при негова апликација држете ги рацете подалеку од лицето.