Листови

(folia)

Лисјата се собираат кога растението почнува да цвета или во текот на цветањето.

Најквалитетни лисја се оние коишто се собираат кога се појавуваат првите цветови затоа што тогаш се најсочни и содржат најмногу лековити материи.

Треба да се собираат младите, здрави и сочни лисја, а по собирањето се носат на места одредени за сушење.